© 2005   Cymdeithas Hanes Effionydd History Society  All Rights Reserved


Cymdeithas Hanes Eifionydd  History Society

Rhaglen -Programme of events and Talks  

2016-2017

Hydref / October 12 ‘Y Dynion, merched a’r plant oedd yn gysylltiedig a chodi Pont Britannia’ / ‘The men, women and children involved in the building of the Britannia Bridge’ - Julie Stone [Short AGM } included] Chwefror/Feb. 8 Ionawr/ Jan. 11 Ymweliad â Felin Fach / Visit to Felin Fach - arweinydd/led by Dafydd Davies Hughes - afternoon Ebrill/April 12h Cloddfeydd yng nghreig-gysgodfa Garreg Hylldrem, safle newydd Mesolithig yn Aber Glaslyn ’ / ‘Excavations at Garreg Hylldrem rock shelter, a new Mesolithic site in the Glaslyn estuary’ - Clive Hudson Tachwedd / Nov. 9 Mawrth /March 8

The venue  for all Lectures will be Capel Y Traeth , Criccieth. At 7.30 P.M

Admission:  MEMBERS  FREE : Non Members  £2 Per  Person.

MAY  Annual Excursion   Annual Excursion details See Excursion page for details

‘ Hanes teuluol yn Eifionydd’ / ‘Family History in Eifionydd’ - Eilir Daniels

‘Hanes Plâs Tan y Bwlch’ / ‘History of Plas Tan y Bwlch’ - Twm Elias

‘Ymweliad ac Archifdy Gwynedd, Caernarfon’ / ‘Visit to Gwynedd Archives, Caernarfon’ (Afternoon/Evening TBD)

Click here for location Map

Croeso-all Welcome