© 2005   Cymdeithas Hanes Effionydd History Society  All Rights Reserved


Cymdeithas Hanes Eifionydd  History Society

Rhaglen -Programme of events and Talks  

2017-2018

Hydref / October 11 CBC byr a sioe lluniau’r Gwibdeithiau yn ystod 2016-17  / Short AGM followed by Slide show of last session’s Outings Chwefror/Feb. 14 8 Ionawr/ Jan. 10 ‘Iardiau Llechi (Gwneuthuryr Pad Ysgrifennu) ac ati’ /  ‘Slate Yards (Manufacturers of Victorian Note Pad)        etc.’  - John Peredur Hughes Ebrill/April 11 ‘Mordeithwyr Criccieth yn ystod Rhyfel Byd 1 ’ / ‘Criccieth Seafarers during World War 1’  - Robert Cadwalader Tachwedd / Nov. 8 Mawrth /March 14

The venue  for all Lectures will be Capel Y Traeth , Criccieth. At 7.30 P.M

Admission:  MEMBERS  FREE : Non Members  £2 Per  Person.

MAY Annual Excursion  Annual Excursion details See Excursion page for details

Ystyr y Dyn Gwyrdd’  /  ‘The Meaning of the Green Man’    

-Nigel Probert


‘Hanes Ffotograffig Porthmadog a Tremadog’ / ‘Photographic History of Porthmadog and Tremadog’  - Martin Pritchard

Click here for location Map

Croeso-all Welcome

‘Dryllio’r Royal Charter’ / ‘The Wreck of the Royal Charter’  - Peter Day