bootstrap html templates

Rhaglen-Programme
of events and Talks  

2019-2020

Winter events

1

Hydref/October 9

CBC byr a ‘Mary Jones a’i Beibl’ / Short AGM followed by ‘Mary Jones and her Bible ‘ - Dilys Williams    

2

Tachwedd / Nov 13 th

Datblygiad Trefi Glan Môr Cambriaidd yn y Ddeunawfed Ganrif ’ / ‘Resort Development on the Cambrian Coast in the Nineteenth Century’ - John Hirst    

3

Ionawr/ Jan 08 th

‘Mudiad y Siartwyr yng Nghymru ’ / ‘The Chartist Movement in Wales’ -
Dilys Williams

2020

Spring events

4

Chwefror/Feb 12 th

 ‘Ynys Enlli, Ynys Arbennig ’ / ‘Bardsey, a Special Island ’ -
Jean Napier    

5

Mawrth /March 11 th

  ‘Darganfod fyng Nghartref Teuluol: Penarth Fawr ’ / ‘Discovering my Ancestral Home: Penarth Fawr’ -
Keith Houghton 

6

Ebrill/April 8 th


‘Y Dyfi o’i Ffynhonnell i’r Môr’ / ‘The Dyfi , Source to Sea’ -
Jean Napier